a iné štýloviny
Košík
user


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

 

 I . ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.stylovesteny.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

1.Obchodné podmienky definované  v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné  vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. "Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do záväzkovo-právneho vzťahu s predávajúcim.
3. "Predávajúcim" sa rozumie  firma TERMINAL – Ing. Rybárik Jozef, Parková 761/7, 92401 Galanta, Slovenská republika, IČO: 17648513, DIČ:1020263178, IČ DPH: SK1020263178, Číslo účtu: IBAN SK84 1100 0000 0029 4006 1232

4. Tovarom sa rozumie: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.stylovesteny.sk.

 

II. OBJEDNÁVANIE  TOVARU

 

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky na svoju e-mailovú adresu.
Po potvrdení objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar, vrátane transportných nákladov („poštovného“), vyčíslených pri uskutočnení objednávky.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.


Objednávka tovaru musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
  • Telefónne číslo a e-mail
  • Presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru  (poštou, osobný odber)


Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať:

  • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
  • Kontaktnú osobu
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

III. DODACIE PODMIENKY

 

1.Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, spoločnosti DPD, alebo inej kuriérskej spoločnosti.
2. Objednaný tovar zasielame do 3 (najneskôr do 30 pracovných dní, pokiaľ tovar nie je na sklade) odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
4. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
5. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
2. Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky:
-platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
-bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v Tatra banke. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

3. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania
celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

       Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Prepravné náklady sú znižované v závislosti od hodnoty kupovaného tovaru. Od sumy 50 Eur poštovné neúčtujeme (platí len pre Slovenskú republiku). Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.stylovesteny.sk

Slovenská pošta 2.trieda (platba vopred) 2,8 Euro
Slovenská pošta 1.trieda (platba vopred) 3,5 Euro
Slovenská pošta 2.trieda (na dobrieku) 3,6 Euro
Slovenská pošta 1.trieda (na dobrieku) 4,3 Euro
Osobné prevzatie 0,- Euro
Objednávka nad 50 Eur - poštovné a balné ZADARMO

 

V. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE


Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 dní po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách.

Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Pri chybách výrobku, ktoré vznikli pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom, ako aj skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný najskôr oboznámiť predávajúceho písomne (e-mailom) o vzniknutom probléme, prípadne aj s fotografiou poškodeného tovaru. Až po následnom vyzvaní predávajúcim je povinný kupujúci doručiť tovar na vlastné náklady prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho::
Ing. Jozef Rybárik - TERMINAL
Parková 761/7
924 01 Galanta
Slovenská republika
 
Tovar posielaný na dobierku nebude z našej strany prevzatý.

Reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení od výrobcu.

K reklamovanému tovaru je potrebné pripojiť popis chyby, kópiu faktúry a kontakt na kupujúceho. Po obdržaní tovaru a písomnej reklamácii bude následne kupujúcemu zaslaný reklamačný záznam vo forme listu alebo emailu, ktorý obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.

Predávajúci je povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. V prípade oprávnenej záručnej reklamácii zabezpečí spätnú prepravu tovaru predávajúci.. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

VI. VRÁTENIE TOVARU A ZÁRUKA  VRÁTENIA PEŇAZÍ


V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa máte ako kupujúci právo vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Tovar zasielajte na vlastné náklady prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho, spolu s kópiou faktúry a žiadosťou o vrátenie peňazí (poštou, alebo e-mailom). Tovar musí byť neporušený, originálne zabalený a nepoužitý. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.  Reklamovaný tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude prevzatý.

Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Viac o ochrane osobných údajov tu

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.stylovesteny.sk.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM